Ada Yang Harus di Sembunyikan Agar Bahagia

 

 

# Ada Yang Perlu Disembunyikan Agar Bahagia

Terkadang tidak semua
Perlu ditampakkan ke manusia
Asalnya harus disembunyikan
Saat butuh saja ditampakkan

Hapalan Quran-mu kau sembunyikan
Banyak Harta-mu, kebahagiaan dan romantisme
Agar tak mengundang hasad
Terlebih aib diri dan keluarga
Wajib-lah ditutupi

Imam Asy-Syafi’iy berkata:

“Kemuliaan jiwa seseorang ada pada tiga perkara:
√ Menyembunyikan kefaqiran hingga orang lain menyangka bahwa engkau berkecukupan.
√ Menyembunyikan kemarahan hingga orang lain menyangka bahwa engkau ridha.
√ Menyembunyikan penderitaan hingga orang lain menyangka bahwa engkau hidup enak.”
(Manaqib asy-Syafi’iy, jilid 2 hlm. 188)

Terlebih amalmu, sembunyikan-lah
Tangan kiri tidak tahu
Apa yang diinfakkan tangan kanan
Padahal keduanya berdekatan
Bahkan selalu bersama memegang sesuatu
Isyarat bahwa jika mampu
Keluarga terdekat anak-istri
Tidak tahu amal-mu
Agar lebih ikhlas

“Seseorang yang bersedekah kemudian ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. ” (HR. Bukhari Muslim)

Ikhlas itu berat
Sufyan Ats-Tsauri berkata,
.
ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ؛ لأنها تتقلب علي
.
“ Tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang LEBIH BERAT daripada meluruskan niatku, karena niat itu senantiasa berbolak-balik”
(Jami’ Al-‘ulum wal hikam hal. 18, Darul Aqidah, Koiro, cet.I, 1422 H)

@Yogyakarta Tercinta

Penyusun: Raehanul Bahraen

Artikel www.muslimafiyah.com